Krzysztof Kuczyński

instruktor strzelectwa Krzysztof Kuczyński

Krzysztof Kuczyński

Właściciel

Krzysztof Kuczyński jest nie tylko pasjonatem broni palnej i instruktorem strzelectwa. Zawodowo zajmuje się szkoleniem z zakresu prawa broni palnej, a także – jako adwokat – reprezentuje posiadaczy broni w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Phone Number
509 384 211
Email
biuro@gss.gda.pl

Doświadczenie zawodowe

Krzysztof Kuczyński ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, podyplomowe studia prawnicze (LL.M.) na Uniwersytecie Heinricha Heinego w Düsseldorfie oraz studia uzupełniające Anglo-American Law (Uniwersytet Heinricha Heinego w Düsseldorfie we współpracy z Harvard Law School). Prawem broni palnej zajmuje sie jako adwokat, publicysta i szkoleniowiec. Biegle włada językiem angielskim i niemieckim. Ukończył szereg szkoleń z zakresu obsługi broni oraz pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym kurs TCCC.

Kontakt

Masz pytanie z zakresu prawa broni palnej – zapraszam do osobistego kontaktu.