SZKOLENIE STRZELECKIE Z ELEMENTAMI RATOWNICTWA dla PIA

Latem 2021 roku zorganizowaliśmy szkolenie dla Pomorskiej Izby Adwokackiej. Udział wzięło ok 30 osób. Szkolenie odbywało się na strzelnicy KSI w Zielnowie, gdzie mogliśmy wykorzystać pełen potencjał obiektu.

SZKOLENIE STRZELECKIE

Opis szkolenia

Uczestników podzieliliśmy na trzy grupy po ok 10 osób. Każda z nich przeszła kolejno przez trzy stanowiska

1) strzelanie z broni palnej.

Na 5 stanowiskach strzeleckich prowadziliśmy strzelanie z broni palnej – pistoletów (Glock i inne), pistoletów maszynowych (m.in. UZI) i karabinków (AK47)

2) podstawy ratownictwa przy wypadku samochodowym.

Ratownik medyczny przeprowadził szkolenie obejmujące zasady postępowania przy ratowaniu poszkodowanych w wypadku samochodowym. Demonstracja i ćwiczenie z wykorzystaniem samochodu osobowego.

3) podstawy resuscytacji i obsługa AED.

Ratownik medyczny przeprowadził szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy w zakresie resuscytacji krążeniowo oddechowej („sztuczne oddychanie”) oraz objaśni zasady obsługi urządzeń AED. Demonstracja i ćwiczenie z wykorzystaniem fantoma treningowego oraz ćwiczebnego AED.