POLSKIE PRAWO BRONI PALNEJ

USTAWA O BRONI I AMUNICJI (UBiA)


ROZPORZĄDZENIA do UBiA:

1. NOSZENIE, PRZEWOŻENIE i PRZESYŁANIE BRONI:

2. STRZELNICE:

3. EGZAMIN:

4. WZORY DOKUMENTÓW:

5. WYKAZ STANÓW CHOROBOWYCH WYKLUCZAJĄCY MOŻLIWOŚĆ POSIADANIA BRONI:

6. ZASADY DEPONOWANIA BRONI:

7. WOJSKOWE ORGANY WŁAŚCIWE DO WYDAWANIA POZWOLEŃ:

8. PROCEDURY  W TRANSGRANICZNYM OBROCIE BRONIĄ:

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – WYTWARZANIE I OBRÓT BRONIĄ:

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ