Tag: UŻYCZENIE BRONI

Użyczenie broni palnej a jej udostępnienie

Każdy posiadacz broni palnej obowiązany jest zabezpieczyć ją przed dostępem osób trzecich. Czy więc możemy pozwolić koledze strzelić z naszej broni na strzelnicy albo dać ją choćby potrzymać u siebie w domu? Przykłady z życia stwarzają czasem wątpliwości interpretacyjne. A skutki prawne mogą być dalece idące. Znany jest przypadek cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni po ujawnieniu zdjęcia na którym córka myśliwego mierzy w lesie z jego sztucera. Czy słusznie?