Tag: OBRONA KONIECZNA

Sciopa – co dalej?

Sciopa Svindzer, a właściwie Stsiapan Svidzerski. Nie milkną echa wyroku w sprawie użycia przez niego broni w siedzibie agencji Reuters. Pisemnego uzasadnienia jeszcze nie ma. Po ogłoszeniu jego treści oraz ustnych motywów rozstrzygnięcia, w sieci jednak zawrzało. Dodam więc swoje trzy grosze.

OBRONA KONIECZNA z użyciem broni palnej. Część III. Strzeliłeś? Szykuj się na proces. Wskazówki praktyczne

Broń palna nadal jest powszechnie uznawana, również przez większość przedstawicieli organów ścigania, za narzędzie które powinno zniknąć z przestrzeni publicznej, raczej przynależne gangsterom niż praworządnym obywatelom. Już samo noszenie broni spotyka się z wieloma krytycznymi postawami, nie mówiąc o jej użyciu. Pomijając więc absolutnie wyjątkowe sytuacje, w których użycie broni uczyni z nas bohatera narodowego (np. zastrzelenie aktywnego strzelca podczas jarmarku świątecznego), spodziewajmy się więc krytycznej postawy prokuratora w obliczu samego faktu użycia broni.

OBRONA KONIECZNA z użyciem broni palnej. Część II: Formy i skutki przekroczenia granic obrony koniecznej

Przekroczenie granic obrony koniecznej z użyciem broni palnej – temat bardzo kontrowersyjny, budzący wiele emocji i nadal zbyt słabo omówiony w polskiej literaturze i orzecznictwie. Przypadków użycia broni w obronie własnej w Polsce jest bardzo niewiele. W tej części omówimy granice obrony koniecznej i spróbujemy omówić czynniki, które korzystnie wpłyną na sytuację procesową broniącego się. Broń traktowana jest często sama w sobie jak zło, stąd użytkownik broni, który postrzelił innego obywatela zaczyna tłumaczenie swego postępowania z bardzo trudnej pozycji. Nad głową wisi perspektywa długoletniej odsiadki. Zrobiliśmy przecież komuś wielką krzywdę. To jedno jest oczywiste. Reszta w naszych rękach.. 

OBRONA KONIECZNA z użyciem broni palnej – zagadnienia prawne. Część I. Prawo do obrony

Obrona konieczna z użyciem broni palnej, z perspektywy prawnej, nadal nie doczekała się spójnej i jednolitej praktyki orzeczniczej, określającej jej warunki i granice. Również szkolenia strzeleckie poświęcają relatywnie mało uwagi praktyce zasad obrony koniecznej posiadaczy broni. Szkoląc, koncentrujemy się na egzaminie praktycznym, wkuciu teorii ustaw i rozporządzeń, a pozostawiamy przyszłych strzelców niejako samych sobie w zakresie tego co przysporzyć może im największych życiowych problemów. Każdy strzelec sportowy może obecnie nosić broń, a co za tym idzie – potencjalnie jej użyć. A granica między bohaterstwem, a wieloletnim więzieniem jest bardzo cienka.