Tag: CP

Obrót bronią rozdzielnego ładowania (CP)

Broń rozdzielnego ładowania (CP) to nadal broń palna. Stosować należy do niej odpowiednio wszelkie zasady obowiązujące w stosunku do broni palnej (poza obowiązkiem uzyskania pozwolenia i rejestracji, co omówione zostało w Części I). Dotyczy to w szczególności zasad obrotem taką bronią, przechowywania i noszenia. W tej części zajmiemy się prawnymi aspektami zbywania i nabywania takiej broni.

Broń czarnoprochowa – rozdzielnego ładowania (CP). Czy zawsze bez pozwolenia?

Broń czarnoprochowa,(w skrócie „CP”), a właściwie – broń rozdzielnego ładowania, , zyskała wielu miłośników. Dzieje się to przede wszystkim z uwagi na wyłączenia zawarte w art. 11 ust 10 oraz 13 ust 1 UBiA, które – ujmując w skrócie – wprowadzają swobodę nabywania, posiadania i zbywania takiej broni, wytworzonej przed 1885 rokiem.