Autor: Krzysztof Kuczyński

OBRONA KONIECZNA z użyciem broni palnej. Część III. Strzeliłeś? Szykuj się na proces. Wskazówki praktyczne

Broń palna nadal jest powszechnie uznawana, również przez większość przedstawicieli organów ścigania, za narzędzie które powinno zniknąć z przestrzeni publicznej, raczej przynależne gangsterom niż praworządnym obywatelom. Już samo noszenie broni spotyka się z wieloma krytycznymi postawami, nie mówiąc o jej użyciu. Pomijając więc absolutnie wyjątkowe sytuacje, w których użycie broni uczyni z nas bohatera narodowego (np. zastrzelenie aktywnego strzelca podczas jarmarku świątecznego), spodziewajmy się więc krytycznej postawy prokuratora w obliczu samego faktu użycia broni.

OBRONA KONIECZNA z użyciem broni palnej. Część II: Formy i skutki przekroczenia granic obrony koniecznej

Przekroczenie granic obrony koniecznej z użyciem broni palnej – temat bardzo kontrowersyjny, budzący wiele emocji i nadal zbyt słabo omówiony w polskiej literaturze i orzecznictwie. Przypadków użycia broni w obronie własnej w Polsce jest bardzo niewiele. W tej części omówimy granice obrony koniecznej i spróbujemy omówić czynniki, które korzystnie wpłyną na sytuację procesową broniącego się. Broń traktowana jest często sama w sobie jak zło, stąd użytkownik broni, który postrzelił innego obywatela zaczyna tłumaczenie swego postępowania z bardzo trudnej pozycji. Nad głową wisi perspektywa długoletniej odsiadki. Zrobiliśmy przecież komuś wielką krzywdę. To jedno jest oczywiste. Reszta w naszych rękach.. 

OBRONA KONIECZNA z użyciem broni palnej – zagadnienia prawne. Część I. Prawo do obrony

Obrona konieczna z użyciem broni palnej, z perspektywy prawnej, nadal nie doczekała się spójnej i jednolitej praktyki orzeczniczej, określającej jej warunki i granice. Również szkolenia strzeleckie poświęcają relatywnie mało uwagi praktyce zasad obrony koniecznej posiadaczy broni. Szkoląc, koncentrujemy się na egzaminie praktycznym, wkuciu teorii ustaw i rozporządzeń, a pozostawiamy przyszłych strzelców niejako samych sobie w zakresie tego co przysporzyć może im największych życiowych problemów. Każdy strzelec sportowy może obecnie nosić broń, a co za tym idzie – potencjalnie jej użyć. A granica między bohaterstwem, a wieloletnim więzieniem jest bardzo cienka.

Dyrektywa 91/477 o broni i amunicji. Rzecz o zaostrzeniu prawa do broni i amunicji

Mało który proces prawodawczy Unii Europejskiej wzbudzał tak wiele emocji i protestów organizacji pozarządowych („NGO”), jak projekt zaostrzenia przepisów Dyrektywy 91/477 o broni i amunicji.

Fakt, w zasadzie mało który proces prawodawczy w Brukseli nas, szarych obywateli, w ogóle interesuje. Nawet gdy w końcu dowiadujemy się, że od dziś dzięki Brukseli „ślimak jest rybą”, „marchew owocem”, a „woda nie nawadnia”, to istotniejszego wpływu na nasze życie taka zmiana raczej nie wywiera. Jednakże w przypadku Dyrektywy o broni i amunicji rozpętała się prawdziwa batalia obywateli z administracją europejską. Tym razem chodziło bowiem o coś więcej niż tylko odzwierciedlenie interesów handlowych w skali makro. Tym razem chodziło o naszą wolność i bezpieczeństwo.

Obrót bronią rozdzielnego ładowania (CP)

Broń rozdzielnego ładowania (CP) to nadal broń palna. Stosować należy do niej odpowiednio wszelkie zasady obowiązujące w stosunku do broni palnej (poza obowiązkiem uzyskania pozwolenia i rejestracji, co omówione zostało w Części I). Dotyczy to w szczególności zasad obrotem taką bronią, przechowywania i noszenia. W tej części zajmiemy się prawnymi aspektami zbywania i nabywania takiej broni.

Broń czarnoprochowa – rozdzielnego ładowania (CP). Czy zawsze bez pozwolenia?

Broń czarnoprochowa,(w skrócie „CP”), a właściwie – broń rozdzielnego ładowania, , zyskała wielu miłośników. Dzieje się to przede wszystkim z uwagi na wyłączenia zawarte w art. 11 ust 10 oraz 13 ust 1 UBiA, które – ujmując w skrócie – wprowadzają swobodę nabywania, posiadania i zbywania takiej broni, wytworzonej przed 1885 rokiem.