Miesiąc: maj 2021

Tłumik huku – czy można posiadać i używać?

Żaden przepis prawa nie zabrania posiadania samego tłumika huku. Ustawa o broni i amunicji (UBiA) nigdy nie zaliczała tłumików huku do katalogu istotnych elementów broni palnej. Ustawodawca zapewne wyszedł ze słusznego założenia, że niebezpiecznym narzędziem jest broń palna, a nie sam mechanizm wylotowy. Koresponduje to z art. 10 ust 5 pkt 3 UBiA, który stwierdza, iż „pozwolenie na broń (…) nie może być wydane na broń szczególnie niebezpieczną w postaci (…) broni palnej wyposażonej w tłumik huku lub przystosowanej do strzelana z użyciem tłumika huku (…)”. Przepis ten robi co prawda wyjątek dla myśliwych, ale to omówimy w dalszej części. Zajmijmy się najpierw sytuacją wszystkich innych posiadaczy broni palnej na podstawie pozwolenia wydanego na podstawie z art. 9 UBiA.