Dzień: 2016-04-28

Obrót bronią rozdzielnego ładowania (CP)

Broń rozdzielnego ładowania (CP) to nadal broń palna. Stosować należy do niej odpowiednio wszelkie zasady obowiązujące w stosunku do broni palnej (poza obowiązkiem uzyskania pozwolenia i rejestracji, co omówione zostało w Części I). Dotyczy to w szczególności zasad obrotem taką bronią, przechowywania i noszenia. W tej części zajmiemy się prawnymi aspektami zbywania i nabywania takiej broni.

Broń czarnoprochowa – rozdzielnego ładowania (CP). Czy zawsze bez pozwolenia?

Broń czarnoprochowa,(w skrócie „CP”), a właściwie – broń rozdzielnego ładowania, , zyskała wielu miłośników. Dzieje się to przede wszystkim z uwagi na wyłączenia zawarte w art. 11 ust 10 oraz 13 ust 1 UBiA, które – ujmując w skrócie – wprowadzają swobodę nabywania, posiadania i zbywania takiej broni, wytworzonej przed 1885 rokiem.

Broń bojowa – czyli nic konkretnego

Ustawa o broni amunicji posługuje się w kilku miejsca pojęciem „broń bojowa”, nie wprowadzając jednak definicji tego pojęcia. I tak pozwolenie do celów ochrony osobistej wydaje się na „broń bojową w postaci pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu”, natomiast do celów sportowych – jakąkolwiek „broń centralnego zapłonu w kalibrach 6-12mm”. A w praktyce wszyscy mogą mieć jakąkolwiek broń krótką – Glock, XDM, CZ itd. Natomiast Rozporządzenie ws warunków wykonywania polowania, mówi, że dopuszcza się „broń myśliwską” o określonych parametrach. Tyle że pojęcia broni myśliwskiej znów próżno szukać…