Tag

noszenie broni

ukryte noszenie broni
Wpisy

NOSZENIE BRONI – cz. II. Warunki noszenia broni.

Ustawa o broni i amunicji stwierdza, iż broń i amunicję należy nosić w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych. Zgodnie z art 32 Ustawy zasady noszenia broni palnej określi właściwy Minister w drodze Rozporządzenia.

czytaj dalej
noszenie broni
Wpisy

NOSZENIE BRONI – cz. I. Zasady ogólne.

Noszenie broni wbrew przepisom  Ustawy o broni i amunicji,  może być uznane za wykroczenie, a nawet prowadzić do przepadku broni czy cofnięcia pozwolenia na jej posiadanie. Warto przyjrzeć się więc regulującym to przepisom.

czytaj dalej