Projekt zmian ustawy o broni i amunicji

Na stronie Sejmu pojawił się link do projektu zmian w Ustawie o broni i amunicji, wniesionego jako inicjatywa poselska, ugrupowania Kukiz ’15.

Na dzień dzisiejszy pojektowi nie został nadany numer druku. Link do dokumentu znaleźć można pod adresem:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=PROJNOWEUST&NrKadencji=8&Kol=D&Typ=UST