AKTY PRAWNE

 

POLSKIE PRAWO BRONI PALNEJ

Prawo broni palnej to cały gąszcz przepisów: ustaw i rozporządzeń. W tej części staraliśmy się zebrać najważniejsze przepisy prawne, regulujące zasady posiadania, przewożenia, przechowywania, wytwarzania i obrotu bronią w Polsce.

PRZEPISY OGÓLNE:

NOSZENIE, PRZEWOŻENIE i PRZESYŁANIE BRONI:

STRZELNICE

EGZAMIN:

POZBAWIENIE CECH UŻYTKOWYCH

DYREKTYWA RADY 91/477/EWG

RODZAJE BRONI PALNEJ (zgodnie z Dyrektywą Rady 91/477/EWG)

WYKAZ STANÓW CHOROBOWYCH WYKLUCZAJĄCY MOŻLIWOŚĆ POSIADANIA BRONI

ZASADY DEPONOWANIA BRONI

WOJSKOWE ORGANY WŁAŚCIWE DO WYDAWANIA POZWOLEŃ

PROCEDURY  W TRANSGRANICZNYM OBROCIE BRONIĄ

WZORY DOKUMENTÓW

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – WYTWARZANIE I OBRÓT BRONIĄ