AKTY PRAWNE

POLSKIE PRAWO BRONI PALNEJ

PRZEPISY OGÓLNE:

NOSZENIE, PRZEWOŻENIE i PRZESYŁANIE BRONI:

STRZELNICE:

EGZAMIN:

POZBAWIENIE CECH UŻYTKOWYCH:

DYREKTYWA RADY 91/477/EWG:

RODZAJE BRONI PALNEJ (zgodnie z Dyrektywą Rady 91/477/EWG):

WYKAZ STANÓW CHOROBOWYCH WYKLUCZAJĄCY MOŻLIWOŚĆ POSIADANIA BRONI:

ZASADY DEPONOWANIA BRONI:

WOJSKOWE ORGANY WŁAŚCIWE DO WYDAWANIA POZWOLEŃ:

PROCEDURY  W TRANSGRANICZNYM OBROCIE BRONIĄ:

WZORY DOKUMENTÓW:

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – WYTWARZANIE I OBRÓT BRONIĄ: