Ustawa o broni amunicji posługuje się w kilku miejsca pojęciem „broń bojowa”, nie wprowadzając jednak definicji tego pojęcia. I tak pozwolenie do celów ochrony osobistej wydaje się na „broń bojową w postaci pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu”, natomiast do celów sportowych – jakąkolwiek „broń centralnego zapłonu w kalibrach 6-12mm”. A w praktyce wszyscy mogą mieć jakąkolwiek broń krótką – Glock, XDM, CZ itd. Natomiast Rozporządzenie ws warunków wykonywania polowania, mówi, że dopuszcza się „broń myśliwską” o określonych parametrach. Tyle że pojęcia broni myśliwskiej znów próżno szukać…

Ucząc się do egzaminu przed WPA zastanawiałem się nad istotą określenia „broń bojowa”, którym to UBiA posługuje się w art 4.1.1) i 10.4.1a). Nigdzie nie zostało to zdefiniowane.

Wydawało mi się, że to relikt jakichś poprzednich wersji ustawy i dałem sobie spokój. Ale w toku postępowania przez WPA w sprawie udzielenia pozwolenia na broń szkoleniową, temat wrócił. „na jaką broń chce pan pozwolenie? bojową czy sportową?”

Zdurniałem. Ki diabeł?! Nie istnieje przecież wyraźna linia podziału między bronią „bojową”, a bronią „sportową”. Ustawa posługuje się bowiem zupełnie inną klasyfikacją: określa na jakie rodzaje broni można otrzymać pozwolenie do określonych celów.

I tak pistolet centralnego zapłonu w kalibrze 6-12 mm wypełnia definicję broni, na którą można otrzymać pozwolenie do celów sportowych, ochrony osobistej, czy ochrony osób i mienia. Przy czym literalne brzmienie przepisu mówi że w tych dwóch ostatnich wypadkach miała, by to być „broń bojowa”, a w pierwszym – po prostu ..broń centralnego zapłonu”.

Ustawa prawo łowieckie pozwala na wykonywanie polowania z wykorzystaniem broni długiej o kalibrze 7,62×39. Czyli np  z „Kałaszka”. hmmm… czy to aby nie typowa broń bojowa? ależ skąd, przecież to właśnie typowa broń sportowa, o której mowa w art 10.4.4b) UBiA 🙂

Może więc broń bojowa to pistolety maszynowe albo karabinki samoczynne? (konia z rzędem kto wyjaśni co to znaczy „maszynowy” i czym się od samoczynnego różni..). Faktem jest, że nadają się do boju. Ale wydanie pozwolenia w oparciu o art 10 na taką broń jest z zasady niedopuszczalne.

Pozostaje więc zapytać – co wyjątkowego ma właściwie definiować takie pojęcie? UBiA odwołuje sie do tego pojęcia w art 9.7, mówiąc że pozwolenie na broń bojową wydane w celach ochrony stanowi jednocześnie pozwolenie na broń gazową i alarmową.

Sięgnijmy więc do 10.1 i 10.2..  a nie, to już było.. to przecież znów to samo – pistolety i rewolwery centralnego zapłonu, od 6 do 12mm. czyli …sportowe. No i broń maszynowa i samoczynna..

Wnioski – pojęcie broni palnej bojowej jest zbędne. niczego nie definiuje. broń samoczynna jest już zdefiniowana. a wszystko pozostałe może być nazywane różnie w zależności od celu pozwolenia.