MATERIAŁY SZKOLENIOWE

W tym miejscu zebraliśmy dla was przydatne materiały szkoleniowe.


I. Obrona konieczna z użyciem broni palnej

Bazując za wieloletnim doświadczeniu adwokackim, przygotowałem kompendium wiedzy zakresu obrony koniecznej z użyciem broni palnej, które znajdziecie pod linkiem:


II. Zasady działania i budowa broni palnej:

Film instruktażowy Armii Amerykańskiej w połowy XX wieku. Pierwsza część pierwsza opisuje zasadę działania każdej broni palnej – mechanizmu spustowego, ładowania i rozładowania, ryglowania zamka.

Druga część opisuje zasadę działania broni samopowtarzalnej – trzech typów mechanizmów broni samopowtarzalnej wykorzystywanych we współczesnej broni palnej.

I w końcu trzecia część opisuje zasadę działania broni samoczynnej.

To teraz możemy przejść do wizualizacji – jak działa GLOCK?

..oraz AK

III. Podstawy balistyki

W poniższym filmie znajdziecie podstawowe informacje o zjawiskach fizycznych zachodzących podczas oddawania strzału, siłach działających na pocisk w trakcie lotu oraz uwarunkowaniach fizycznych pocisku na cel.